Služby

Odborné hodnocení stavu dřevin

Jedná se o detailní posouzení stavu jednotlivých stromů, respektive detailní popis jejich zdravotního stavu, vitality, perspektivy, provozní bezpečnosti atd... Hodnocení zahrnuje i návrh opatření ke zlepšení stavu stromu a časový horizont jednotlivých zásahů.

Inventarizace dřevin, dendrologické průzkumy

Jedná se o plošnou sumarizaci dřevin na stanovené lokalitě, jejíž nedílnou součástí je lokalizace dřevin, hodnocení stavu dřevin, návrh opatření včetně naléhavosti zásahu a zhotovení mapových podkladů. Konkrétní objem prací a výstupů lze samozřejmě individuálně konkretizovat dle Vašich požadavků.

Ekologický dozor staveb, dohled nad ochranou dřevin během stavební činnosti

Dohled nad ochranou dřevin v rámci stavebních činností, návrhy opatření k minimalizaci poškození dřevinné vegetace v průběhu provádění prací.

Obecně se jedná o vytvoření komplexního odborného plánu obnovy veřejné zeleně, ať už se jedná o výsadby stromů, keřů nebo květinových záhonů. Opět zde platí, že konkrétní situace si žádá konkrétní řešení.