Hodnocení
stromů

Odborné posouzení stavu stromů,
hodnocení rizik a provozní bezpečnosti stromů,
inventarizace dřevin a dendrologické průzkumy.